Tomb Raider7:Legend (1)

1. ledna 2009 v 17:33 |  Různé Návody!

Bolívia.

Jakmile hru spustíte, spatříte animaci, ve které se Lara s její matkou nacházejí v letadle. Letadlo však začne hořet, pilotovi se vymkne řízení z rukou a letadlo exploduje. Pak spatříte další animaci, ve které Lara přeskakuje ze skály na skálu a poté co se ocitnete v reále na skále, vydejte se dopředu a projděte mezi skalkami, tak naleznete bronzovou sošku, kterou seberte (E). Odbočte doleva a přeskočte skalní propast (mezerník), za ní odbočte vlevo, narazíte na aktivní kámen, skopněte ho dolů do jezera (E), vpravo ve výklenku seberte bronzovou sošku (E). Seskočte do jezírka a po hladině plavte na druhou stranu, vytáhněte se na kamennou plošinu, nato na další kamennou terasu, tak se spustí animace, ve které přijmete zprávu. Kliknutím na klávesu TAB si přečtěte informační údaje, poté pokračujte doleva a zatlačte dopředu na obrovský kamenný kvádr (E+šipka nahoru), tak ho shodíte a zpřístupníte si cestu pro pokračování. Seskočte dolů, dole vpravo pod vámi seberte bronzovou sošku, pak se vytáhněte zpět, přistupte k liáně a přeskočte si na ni (mezerník+šipka vpřed). Šplhejte po ní výš (šipka nahoru), jakmile nebudete moci dál, přidržte pravou kurzorovou šipku a současně klikněte na mezerník, tak si přeskočíte doprava na druhou liánu. Popolezte výš, zopakujte si předešlý úkon, tak si přeskočíte na skalní římsu, vydejte se doprava. Na konci skočte na lano (šipka vpřed+mezerník), tak se na něm zachytnete, rozhoupejte se (střídavě šipka nahoru a dolů), v horní poloze ve vhodný okamžik si přeskočte na další kamennou terasu doleva(obr.1), ocitli jste se před tmavou jeskyní. Nyní si rožněte baterku (delete), vstupte do jeskyně, projděte přes ni až na druhou stranu k východu, seberte stříbrnou sošku a spusťte se dolů. Znovu naskočte na stejné lano a nyní přeskočte na terasu vpředu kde si opět přeskočte na protější terasu. Popojděte vpřed, znovu přeskočte přes propast, v animaci se vám ukáže vchod do jeskyně, ale nenechejte se zmást, tudy dál nepůjdete. Po skončení animace se zachytněte vpravo za úzkou římsu, ručkujte doleva až na konec,kde si přeskočte (šipka+mezerník). Po kamenech přeběhněte na druhou stranu, pozor na balvan valící se shora, z kamene si přeskočte na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, z ní přeskočte na kamennou římsu a z té na druhou doprava, v animaci tak spatříte prvního nepřítele, který je vysílačkou upozorňován na vaší přítomnost. Jakmile animace skončí, rychle se vytáhněte nahoru, připravte si kolty (G) a rychle ho picněte (H). Pokračujte vpřed, seberte zdravotní balíčky (víc jak tři ale neunesete), zapněte si dalekohled (Page Down) a prohlédněte si vlevo nad splavem podivnou pohybující se záři, tam se budete muset nyní dostat. O kousek dál vlevo seberte bronzovou sošku, pak si vylezte na dřevěný kmen vpravo, přeskočte na římsu, přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru. Balvan vlevo shoďte dolů, ten spadne na kmen, který se tak převáží na druhou stranu. Seskočte dolů a zavěste se na jeho doleva trčící větev. Roztočte se na ní a přeskočte na balvan před vámi, přejděte po něm ke kulatému zlatému poklopu (aha to byla ta pohybující se záře), použijte na něj lanko s hákem(Q), ustupte kousek dozadu a poklop vytrhněte (E). Projděte vzniklým otvorem, spustí se animace, jakmile se ocitnete v reále, zastřelte další dva bastardy. Zavěste se na římsu mezi vodopády, ručkujte doleva, ale římsa se vydrolí. Naskočte tedy znovu na její pravou část, znovu ručkujte doleva, přeskočte mezeru v římse a zachytněte se za její zbytky vlevo, odtud si přeskočte na kovový hák, roztočte se na něm a přeskočte si na úzkou římsu naproti. Ručkujte po ní doleva až na konec, odkud si přeskočte vlevo na malou terásku, na ni se vytáhněte dvakrát nahoru. Vlevo se zachyťte lana, přeskočte si na druhou stranu na římsu, která je nad tou, která se vám před chvílí zčásti rozdrolila. Jděte pod vodopády doleva, vytáhněte se nahoru, tam seberte bronzovou sošku a slezte zpět dolů. Přeskočte si na první horizontální tyč, roztočte se a v pravou chvíli přeskočte na druhou, na ní se opět roztočte a přeskočte na terasu. Zde zlikvidujte vojáka, seberte jeho zbraň a lékárničku (to dělejte po každém zabití nepřítele, nebudu už na to extra upozorňovat). Vydejte se na okraj kamenného mostu, skočte ne druhou stranu (mezerník+šipka nahoru) a v letu vytáhněte lano (Q), tak se zachytíte za poklop, rozhoupejte se a přeskočte na druhou stranu na schody. Vystoupejte po nich, vlevo nad vámi je bronzová soška, k ní se ale nedostanete, tu seberete až za chvíli. Jděte tudíž dál, na konci se spustí animace, po jejíž skončení shoďte dolů balvany (E), po šikmé ploše seběhněte dolů a postřílejte vojáky. Vpravo seberte bronzovou sošku, poté vylezte nahoru a naskočte na lano, přehoupněte se na druhou stranu. Seběhněte dolů po další šikmé ploše, zlikvidujte vojáky, několik jich je i vpravo od auta. Pak seskočte dolů, seberte bronzovou sošku a vraťte se zpět k lanům. Znovu přeskočte na druhou stranu, seběhněte dolů k autům a vlevo vyběhněte nahoru po schodech, tak se spustí animace, v reále pak po nich vyjděte nahoru a vstupte do chrámu, pokračujte vpřed. Kopněte do jednoho z kamenů na podlaze (E), tak zjistíte, že před vámi je skrytá propast. Takže nyní se rozběhněte, skočte (mezerník) a během skoku vytáhněte lano (Q), tak se zachytíte za poklop nad vámi(obr.2), zhoupněte se a tak propast přeskočíte na druhou stranu. Vlevo vstupte do chodbičky, kde seberte bronzovou sošku, potom pokračujte do místnosti s několika řetězy. Vyskočte si na prostřední, šplhejte nahoru, ale ten se počne spouštět dolů, rychle si přeskočte na prvý. I ten se však začne spouštět dolů, přeskočte si tedy zpět na pravý, který již zase stoupá a z něj honem se přeneste skokem do výklenku. Popojděte dopředu, přichytněte se za další řetěz, po něm sjeďte dolů, zde skočte do vody a potopte se (F), sledujte ukazatel vzduchu. Na konci se vynořte, vytáhněte se na terásku, kde seberte bronzovou sošku. Skočte nazpět do vody, opět se potopte a plavte dál vpřed pravým zeleným tunelem, na konci se vynořte a vytáhněte se na souš. Seběhněte dolů po schodech, zleva budete napadeni leopardem, přepněte se na některou razantnější zbraň (klávesy 1, 2, 3,..atd.) a rychle ho zastřelte. Odbočte doleva, seběhněte dolů po schodech, nyní budete muset proběhnout mezi dvěma proti sobě se posunujícími kamennými bloky. Přistupte tedy až těsně k nim, jakmile se začnou rozestupovat, vezměte nohy na ramena a utíkejte vpřed s větrem o závod, tak mezi nimi proběhnete a dostanete se ke kleci, kde jsou teď dva páry stejných posuvných kamenných bloků. Uchopte klec a tlačte ji mezi bloky, jděte pomalu a tak mezi oběma bloky, chránění klecí, projdete. Jakmile projdete, pusťte klec a pokračujte dál po schodech vpravo, na konci chodby se spustí animace. Po jejím skončení si dobře prohlédněte okolí, na podlaze jsou tři nášlapné desky, jejichž zatížením se vám otevřou protější vrata k dalšímu pokračování. Podotýkám, že tento úkol lze splnit i jinak, ale tento postup mnou popsaný je spolehlivější a mnohem jednodušší. Za vámi vpravo ve výklenku nahoře je bronzová soška, vytáhněte se tam pro ni, poté dole pod vámi seshora picněte leoparda. Klec posuňte na nejbližší nášlapnou desku, nyní seskočte dolů a zpod kamenné houpací lávky vytáhněte ven další klec, kterou postavte na druhý konec zmíněné lávky. Vytáhněte se nahoru, seskočte na uvolněný konec lávky, tak klec vystřelíte nahoru. Vraťte se tam tedy a vystřelenou klec postavte na prostřední nášlapnou desky. Přeběhněte přes třetí nášlapnou desku, tak se otevře hlavní brána jen do poloviny, tak se přes ni dostanete za chvíli pro zlatou sošku. Jděte vlevo k řetězu, vyšplhejte se po něm nahoru a přeskočte si na římsu vpravo. Přeručkujte doprava, z druhé římsy se vytáhněte nahoru, vyskočte si na horizontální řetěz a přeručkujte doprava, kde se spusťte na sokl (F). Pomocí stejné klávesy se spusťte doprava dvakrát níž, přeskočte doprava na hák, roztočte se na něm a přeskočte k otevřené bráně. Vytáhněte se na sloupky vedle brány, přeskočte na bránu a odtud se vytáhněte dvakrát nahoru, seberte zlatou sošku a seskákejte si dolů. Nyní se dejte doleva, vyskočte na římsu, přes horizontální řetěz se dostanete na protilehlou stranu, kde seberete třetí stříbrnou sošku. Poté se vraťte a vstupte do chodby, popojděte vpřed, tak se spustí animace, nyní ale musíte spolupracovat. (po druhém - posledním - skoku je vidět poslední stříbrná soška) Sledujte při automatickém běhu tučnou bílou šipku, jakmile se na ni objeví příkaz "stát", zastavte se (šipka vlevo), tak uděláte kotoul a poběžíte dál, stále plňte příkazy podle šipky a tak doběhnete na konec, kde se už v reále zastavíte sami. Pokračujte vpřed, zavěste se za okraj a po tyčkách (F) si seskákejte až dolů. Nyní si prohlédněte tyče, připomínající televizní antény. Mezi první a druhou "anténou", je ve stěně balvan který se dá vtlačit do skály a tím se dá dostat do tunelu, vedoucímu ke čtvrté stříbrné sošce, kterou seberte. Vraťte se a naskočte na tu tyč, před níž je terasa, roztočte se a přeskočte na druhou, z té stejným způsobem na třetí a odtud na římsu. Ručkujte doprava, přeskočte na římsu vpravo, odtud dozadu na tyč, roztočte se a skočte si do výklenku pro páté poslední stříbro. Znovu přeskákejte přes všechny tyče, po římse tentokráte poté, až přeskočíte vpravo na další, vyskočte nahoru, pak znovu nahoru na římsu, ručkujte doleva, zahněte za roh a seskočte na zem. Utíkejte dopředu, spustí se dlouhá animace, v níž si oživíte vzpomínky na vlastní dětství a dozvíte se spousty nových informací. Buďte ale v pohotovosti, neboť jakmile animace skončí, musíte se rychle rozběhnout přes visutou lávku na druhou stranu, neboť ji vzápětí rozfláká střelec z vrtulníku. Utíkejte tedy vpřed, přeskakujte mezery v lávce a na konci se odrazte, skočte a zavěste se na stěně, rychle se vytáhněte. Nyní musíte zlikvidovat celkem sedm vojáků, po každém hned seberte lékárničky a munici, neboť jakmile zastřelíte posledního, v animaci tuto misi ukončíte.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama