Tomb raider-Anniversary-8. Tihocanova hrobka (Tomb of Tihocan)(1,2,3,4,5,6,7

2. ledna 2009 v 12:19 |  Různé Návody!

8. Tihocanova hrobka (Tomb of Tihocan)

  • Artefaktů: 2
  • Dohráním se odemkne: Životopisy (Pierre), Řecko (filmy, hudba, komentáře, obrazy, hrát znovu levely)

1. The Cistern

V původní hře TRI zde bylo ještě kolo The cistern (Nádrže), které ale autoři TRA vypustili a zamíchali do následujícího kola Tihocanova hrobka.

2. Velká nádrž

Lara se potopila a plavala prostřední chodbou. Když už jí docházel vzduch, zatočila doprava za světlem a vynořila se nadechnout. Opět se potopila a plavala rovně až do Tihocanovi hrobky. Vylezla z vody a vsunula bednu do vedlejší místnosti. Zabila krysu a bednu přisunula k páce nalevo. Páku přehodila a skočila do díry. Zabila krysy a vešla do obrovské místnosti.
Běžela rovně, přeskočila díru a zahnula doleva ke 'kormidlu'. Toho si zatím nevšímala a pověsila se za římsu nalevo. Ručkovala doleva a za rohem se spustila dolu. Dostala se až na nejnižší výstupek, odkud skočila na římsu na sloupu nalevo. Spustila se na zem a došla k vodě, kde zabila dva bezmocné krokodýly.
Teď obešla celou velkou místnost po směru hodinových ručiček. V sekci, kde zrovna stála, tedy vyskočila na výstupek v rohu napravo od vody a z nejvyššího místa vyskočila na zeď. Seskočila, proběhla kolem kormidla (opět ho nechala na pokoji) a došla až k velkému poraženému sloupu. Oběhla ho a sebrala lékárnu. Pak skočila do místa, kdy byly dva výběžky vody a odtud dál na hradbu. Z té v klidu zabila krokodýla. Běžela dál, přes padlý sloup vyskočila na hradbu a seskočila. Před sebou uviděla lékárnička a tak ji sebrala.

3. Napustit...

Tím oběhla celý prostor a tak se vrátila nahoru na ochoz. Tedy došla k oblouku ležícímu u sloupu, vyskočila na římsu, nahoru a přeručkovala doleva. Zde skočila nahoru a chytila se tyče. Přeručkovala po ní ke zdi, roztočila se a přeskočila na výstupek. Vylezla nahoru a podívala se zpět na sloup.
Uviděla uražený roh s římsou a tak na něj s rozběhem skočila. Vylezla, chytila se římsy a ručkovala doleva. Vyskočila a vytáhla se na most vedoucí ke kormidlu. Tím otočila a napustila celou místnost vodou.
Běžela rovně od kormidla, skočila do vody a plavala pořád rovně na druhý konec místnosti. Tady se potopila a za rozbitou mříží našla náboje. Plavala zpátky ke kormidlu a všimla si nábojů nalevo pod vodou (nalevo od sloupu s jinými náboji). Doplavala tedy pro ně a vrátila se ke kormidlu.
Než vylezla z vody, potopila se do prostoru napravo od kormidla a za velkou mříží nalezla lékárnu. Pak vylezla a kormidlem vypustila vodu. Běžela od kormidla, přeskočila doprava a u vchodu se otočila doleva.

4. ...a vypustit

Skočila na tyč a z té se zachytila hákem na kruhu. Rozhoupala se a přeskočila směrem od zdi na sloup, kde sebrala náboje UZI. Otočila se a skočila na římsu nalevo na zdi.
Ručkovala doleva za roh, skokem dozadu se dostala na další římsu a opět ručkoval doleva za roh. Zde skočila podél zdi a přes hák se zhoupla na plošinu. Přeskočila na další římsu a pokračovala dál.
V betaverzi je tento skok velmi obtížný; chtělo by se říci až nemožný - možné to je, ale chce to hodně zkoušet a naučit se správně skákat. Lara se na kraji nesmí zastavit ani 'propadnout', ale přitom se musí odrazit až od samotného kraje. Opravdu v tom nehledejte žádný jiný trik. Dobře, pokusím se jeden trik poradit - všimněte si, že okraj se zleva doprava oddaluje a těsně před konce opět přibližuje, takže tam vzniká jakási špička - snažte se odrazit právě od této špičky ;) V české verzi již s tímto skokem nejsou žádné problémy.
Lara běžela a skákala po plošinách až k nábojům. Odtud skočila na tyč nalevo a přes další se dostala až na plošinu s bednou. Tu shodila dolu a získala tak kratší cestu nahoru (týká se žebříku dole - v případě potřeby jistě najdete sami). Vyskočila na římsu na zdi, vyšplhala až nahoru a přeskočila doleva na tyč. Přes výklenek, římsu a další dvě tyče se dostala až na římsu u vybourané zdi.
Ručkovala doleva a za rohem skokem zpět přeskočila na druhou římsu. Ručkovala doleva až do výklenku s bednou. Tu opět shodila na zem. Pověsila se zpět za římsu, ručkovala doprava a přes vybouranou zeď seskočila na plošinu. Skočila na římsu napravo a spustila na dno místnosti.

5. Uvolnění voru

Chytila právě shozenou bednu a odtáhla ji a shodila do vody. Proběhla kolem kormidla a pokračovala dál kolem místnosti, až se dostala ke druhé shozené bedně. Také ji odtáhla a shodila do vody. Opět oběhla místnost ke kormidlu, vypustila úplně všechnu vodu a po římsách se spustila dolu.
Každou z beden odtáhla na jedno tlačítko na zemi. Tím otevřela mříž v podlaze a druhou nahoře. Teď se rozhlédla po místnosti a všimla si šikminy se schody (nalevo od mříže nahoře). Za schody sebrala lékárničku a pak na ně vylezla. Skočila na šikminu, hned se odrazila a přes hák se dostala na sloup v protějším rohu. Skočila na římsu, doleva, nahoru a přes tyč za zády na další římsu. Obručkovala sloup a přes tyč a římsu se dostala až na plošinu se šikminou. Sklouzla se podél zdi a odrazila se na výstupek. Tady po římsách vyskákala ke kormidlu a napustila vodu.
Běžela kolem ve směru hodinových ručiček až ke dvěma vodním výběžkům. Odtud střelila hák na vor na vodě a přitáhla ho do jednoho z výběžků (pokud to nešlo, mohla začít nejprve z postranní zdi).
Známou cestou oběhla místnost, dostala se až nahoru a napustila vodu. Přeplavala celou místnost až k voru.
Potopila se a na prostředním sloupu našla páku, kterou přehodila. Vyplavala se nadechnout a pak se potopila do nejhlubší části (kde strkala bedny na tlačítka). Zde pod mříží sebrala náboje a Artefakt (secret 1/2).

6. Hrobka

Tihocan je taktéž fiktivní postava pocházející z TRI. Je Qualopekovým mladším bratrem. Byl jedním ze tří vládců Atlantidy a stvořitelem Scionu. Byl pohřbem na území dnešního Řecka.
Lara vylezla na vor, přeskočila na ochoz a obešla ho až ke zdi. Hákem zachytila vor a přitáhla ho pod výstupek nad vodu. Přeskočila na vor a vytáhla se nahoru.
Skočila do vody, potopila se a nechala se proudem unášet až do zatopené jeskyně. Vylezla a sebrala náboje. Pak (při pohledu směrem na tryskající vodu) skočila do vody a plavala do levého rohu. Potopila se na dno a proplavala jeskyní. Vynořila se a vylezla do prostoru před chrámem. Běžela doleva, skočila do vody a doplavala do rohu, kde na plošině sebrala dvoje náboje.
Lara plavala do rohu nalevo od chrámu, potopila se a jeskyní doplavala až k Artefaktu, který sebrala (secret 2/2). Rychle se vrátila nadechnout.
Nakonec se potopila v místě proti chrámu, kde je pod vodou kamenný oblouk. Našla jeskyni ukrytou v jeho blízkosti a doplavala až k páce. Přehozením otevřela dveře chrámu a tak vyplavala a vydala se tam.
Při rvačce s Pierrem se Lara nejprve skrčila dolu a pak skočila doprava k němu. Vyběhla ven a pustila se do boje s kentaury.

7. Zabití kentaurů

Po pravdě to moc kentauři nejsou. V TRI byly autory pojmenováni "Streaky-Bacon-Centaur-Men", protože jsou více podobní mumiím ze hry než skutečným kentaurům. Navíc kentauři nedokáží ani vrhat oheň ani způsobovat zkamenění (to dokáží jen Bazilišek a Gorgony - potvrzené je to pouze u jedné z nich - Medúsy).
Lara neplýtvala drahými náboji a vystačila si obyčejnými nekonečnými pistolemi. Také se nesnažila schovat do vody, protože věděla, že tam by nemohla uhýbat jejich ohnivým střelám. Pro uhýbání střelám na zemi používala úskoky, které jsou rychlejší než skoky. Lara si vzpomněla na řeckou pověst:
"Medúsu zabil rek Perseus tak, že se vyhnul přímému pohledu na ni, po němž by zkameněl. Nastavil svůj lesklý bronzový štít, zaútočil na ni z výšky a usekl jí hlavu."
Podle této pověsti se zachovala. Nejprve střílela do jednoho z kentaurů, aby ho naštvala. Když se tak stalo, kentaur se pokusil použít Medúsin zkameňující pohled. Tomu se Lara bez problémů vyhnula tím, že se dívala někam jinam než na kentaury. Pokud by se jí to nepodařilo, musela by se snažit ze zkamenění dostat (šipkami doleva a doprava) dřív, než ji kentaur rozbije. Když se jí povedlo kentaura naštvat podruhé, ten to nevydržel a rozběhl se na ni chtě ji srazit svým štítem. V příhodném okamžiku Lara uskočila dozadu, aby ji kentaur přeskočil a zespodu ho střelila do hlavy (navzdory legendě, kde Perseus útočil zhora). Omráčenému kentaurovy pak hákem vytrhla z ruky štít. Ten dopadl doprostřed nádvoří. Stejně postupovala i s druhým kentaurem.
0000009698_n06.jpg (82001 bytes)Zjistil jsem, že tahle část je dost problematická. Proto to zkusím ještě upřesnit: Nenechte se zahnat do rohu (tedy ke zdi nebo k vodě). Na volném prostranství to jde mnohem lépe. Když skočíte dozadu a střelíte kentaura, měli byste být asi tak 3-5 kroků před ním. Také byste měli být spíše mírně napravo (strana, kde drží štít) než nalevo. Pak střelte hák (klávesa Q) a klávesou E ho vytrhněte kentaurovy z ruky.
Jak jsem se dneska dozvěděl, problém je pravděpodobně v tom, že za určitých podmínek se kentaur po omráčení nepostaví správně a zabrání tak zachycení štítu. Podívejte se na obrázek - tohle je jediná pozice (postavení kentaura), při které je možno kentaurův štít zachytit a následně vytrhnout. Pokud se Vám kentaur staví jinak (třeba stojí na zadních apod.), je to špatně. Podívejte se na ukázkové video (převzato z tombraiderchronicles.com), abyste viděli, jak ho musíte střelit a jak se on pak musí zachovat.
Když byly oba kentauři bez štítů, zbyl jim už jen Medúsin pohled. Lara opět střílela, aby je naštvala, ale zároveň zůstávala ve středu, aby mohla rychle přiskočit ke štítům. Když se začali kentauři připravovat na zkameňující pohled, rychle ze země sebrala jeden ze štítů a namířila ho přímo na kentaura. Ten zkameněl. Lara tedy pustila štít a co nejrychleji střílela do kentaura, aby ho rozbila dřív, než se probere. Tímto postupem rozbila oba kentaury, pak k sobě přiložila dvě části Scionu a poslechla si Bohy v jejich rozmluvě. Poté se vydala do Egypta.
Nezapomeňte, že kentauři jsou dva a každý má své vlastní životy. Může být trochu matoucí, že se během boje mění ukazatel životů - to je tím, že jsou zobrazeny životy kentaura, na kterého Lara zrovna střílí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama